Forex คือ อะไร เทรดทอง เงิน, ซื้อขายทอง เงิน 

หน้านี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของการ เทรดทอง เงิน และซื้อขายทอง เงิน  ในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน  แต่ก่อนที่เราจะไปพูดกันถึงเรื่อง Forex หรือว่าตลาด Forex มีสิ่งที่เราจะต้อง รู้ ก็คือ นอกจากคำว่า Forex แล้ว  ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาควบคู่กันไปด้วยนั่นก็คือบริษัทโบรกเกอร์ นั่นเอง เพราะเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าหากคุณเป็นมือใหม่ คุณย่อมต้องงง กับเรื่องสองเรื่องนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นวันนี้ขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ สำหรับ Forex และโบรกเกอร์ด้วยความหมายสั้นๆดังนี Forex ย่อมาจาก foreign Exchange หมายถึงตลาดซึ่งทำการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  ซึ่งสามารถซื้อขายได้ทั้ง เทรดทอง เงิน และซื้อขายทอง เงิน และราคา  ก็จะมีการแปรผันตามความต้องการซื้อและความต้องการขายหรือที่เรียกว่า demand และ Supply ของสกุลเงินแต่ละสกุลซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งอัตราดอกเบี้ยราคาน้ำมันอัตราเงินเฟ้อรวมไปถึงราคาทองคำและสภาพเศรษฐกิจ Continue Reading …